Sách làm quen với lập trình mikroc cho Pic

SÁCH LÀM QUEN VỚI LẬP TRÌNH MIKROC CHO PIC

MikroC là một ngôn ngữ cấp cao để lập trình cho các vi điều khiển như pic, avr, 8051…Trình biên dịch mikroc hỗ trợ rất nhiều hàm được xây dựng sẵn giúp việc lập trình cho vi điều khiển trở nên đơn giản hơn.

Xem sách online
Tải sách học ngôn ngữ mikroc pro for pic

Từ khóa: mikroc, mikroc pro for pic, học lập trình mikroc.