Thứ Bảy, 21 / 07 / 2018
Home >> Tài liệu >> Văn bản pháp luật >> Nghị định-Thông tư-Công văn >> Thông tư số 12/2012/TT-BNV qui định chức danh nghề nghiệp

Thông tư số 12/2012/TT-BNV qui định chức danh nghề nghiệp

THÔNG TƯ SỐ 12/2012/TT-BNV

QUI ĐỊNH VỀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Thông tư số 12/2012/TT-BNV qui định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghiệp đối với giáo viên, viên chức. Mời các bạn tham khảo.

Xem thông tư 12/2012/TT-BNV online
Tải thông tư
Download

Từ khóa: giáo dục, thông tư 12/2012, thăng hạn.

Bài ngẫu nhiên

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 23 mạng internet

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 23 Mạng Internet – Tìm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.