Giáo án lớp 3 tuần 2

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 2

Giaoan.link chia sẻ giáo án lớp 3 tuần 2 gồm các môn sau:

 1. Tập đọc: Ai có lỗi?
 2. Toán: Trừ số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)
 3. Tự nhiên xã hội: Vệ sinh hô hấp
 4. Tập đọc: Cô giáo tí hon.
 5. Chính tả: Ai có lỗi?
 6. Luyện từ và câu: Từ ngữ về thiếu nhi – Ôn tập câu: Ai là ai?
 7. Toán: Ôn tập các bảng nhân
 8. Tập viết: Ôn chữ hoa Ă, Â
 9. Chính tả: Cô giáo tí hon
 10. Toán: Ôn tập các bảng chia
 11. Tự nhiên xã hội: Phòng bệnh đường hô hấp.
 12. Tập làm văn: Viết đơn
 13. Đạo đức: Kính yêu Bác Hồ.
Xem giáo án lớp 3 tuần 2 online
Tải giáo án

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 3, giáo án lớp 3 cả năm.