Giáo án lớp 3 tuần 1

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1

Giáo án lớp 3 tuần thứ 1 gồm các bài sau đây, mời bạn tham khảo:

 1. Tập đọc – kể chuyện: Cậu bé thông minh
 2. Toán: Đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số
 3. Tự nhiên xã hội: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
 4. Tập đọc: Hai bàn tay em
 5. Chính tả (tập chép): Cậu bé thông minh
 6. Toán: Cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)
 7. Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ sự vật – so sánh
 8. Tập viết: Ôn chữ hoa A
 9. Chính tả: Chơi thuyền
 10. Toán: Cộng trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần)
 11. Tự nhiên xã hội: Nên thở như thế nào?
 12. Tập làm văn: Nói về đội thiếu niên tiền phong – điền vào giấy tờ in sẵn
 13. Đạo đức: Kính yêu Bác Hồ
Xem giáo án lớp 3 tuần 1
Tải giáo án