Giáo án toán đại số lớp 7 vnen

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 7 CHUẨN VNEN

Giaoan.link chia sẻ giáo án toán đại số lớp 7 theo chuẩn vnen. Mời các bạn tham khảo.

Xem online giáo án
Tải giáo án
CHƯƠNG I Số HữU Tỉ. Số THựC
Tiết 1 §1. TậP HợP Q CáC Số HữU Tỉ.
I. Mục tiêu.
1, Kiến thức
– Hiểu đkhái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ. đầu nhận biết đmối quan hệ giữa các tập hợp số NZQ
2, Kỹ năng :
– Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ
– Biết suy luận từ những kiến thức cũ
3, Thái độ :
– Yêu thích môn học, cẩn thận chính xác.
4.-Định hướng hình thành năng lực
-Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm
-Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên
– Máy chiếu, Bài tập tình huống.
2. Chuẩn bị của học sinh
– Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH ..
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)
3. Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CHÍNH

A,B : Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

+Giao nhiệm vụ
– GV: Học sinh thực hiện phép chia hai số nguyên, làm bài 2 shd trang 5
– HS: Nhận nhiêm vụ
+Thực hiện nhiệm vụ
– HS:Học sinh làm bài tập 1,2 shd trang 5
– GV: chốt lại vào bài mới
GV: cho 2 HS đọc mục tiêu bài học