Ẩn công thức trong excel

Giaoan.link đã có một bài viết hướng dẫn bảo vệ sheet bằng password. Trong bài này mình hướng dẫn các bạn cài đặt lại một số phần trong option thường sử dụng như: font type, font size, ruler unit. Hướng dẫn bạn bảo vệ, locked, ẩn công thức trong excel. Việc Protected sheet sẽ hạn chế người khác không thể thấy, thay đổi nội dung và công thức trong bảng tính excel.

1- Thay đổi loại font, font size, unit mặc định mỗi khi khởi động chương trình excel.

  • Vào “File/options/General/“, bạn thay đổi mục “Use this at default font“, “Font size“.
  • Vào “File/options/Advenced/ Display” thay đổi mục “Ruler Unit“.

2- Ẩn công thức trong excel

  • Bạn chọn cell cần ẩn: “Formatcell/Protection” chọn locked hidden
  • Tiếp theo là bảo mật sheet: right click vào sheet chọn “Protect sheet…“, đặt pass hoặc không để trống –> OK

Bạn xem video để thao tác dễ hơn nhé.