Tạo bảng chấm công tháng tự động bằng excel

BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG TỰ ĐỘNG BẰNG EXCEL

Bảng chấm công tháng tự động bằng excel giúp bạn thực hiện công việc được nhanh chóng và chính xác hơn. Bảng chấm công thể hiện các ngày trong tháng, các thứ trong tuần, tự động tô màu ngày thứ 7 và chủ nhật. Bảng chấm công tự động thay đổi ngày và thứ khi thay đổi tháng hoặc năm.

Bảng chấm công thực hiện khá đơn giản. Bạn vận dụng các hàm trong excel như: date, day, weekday kết hợp với format các cell cho đúng là được. Video sau sẽ hướng dẫn bạn một cách tỉ mỉ nhất, bạn sẽ dễ dàng thực hiện.