Cách đánh vần theo bộ sách công nghệ giáo dục

CÁCH ĐÁNH VẦN THEO BỘ SÁCH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Những ngày gần đây, báo chí đã nói nhiều về cách đánh vần theo bộ sách công nghệ giáo dục (công nghệ mới). Có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Sau đây, giaoan.link chia sẻ tài liệu về cách đánh vần theo bộ sách công nghệ giáo dục mới, mời các bạn tham khảo và để lại ý kiến nhé!

Xem tài liệu online
Tải về
Trong Công nghệ Giáo dục, cần phân biệt rõ Âm và Chữ:
– Âm là Vật thật, là âm thanh.
– Chữ là Vật thay thế, dùng để ghi lại, cố định lại âm.
Theo đó, không phải lúc nào cũng có sự tương ứng 1 : 1 giữa âm và chữ.
– Thông thường, 1 âm được ghi lại bằng 1 chữ cái (a, b, d, đ, e, l, m,…)
Lưu ý : Theo quan điểm của Công nghệ Giáo dục, 1 âm ghi lại bằng 1 chữ
nghĩa là các chữ ghi âm có vai trò như nhau. Do đó, 1 âm /chờ/ được ghi lại bằng 1
chữ ch (chữ : chờ) chứ không phải là được ghép lại từ 2 chữ c và h.
– Có những trường hợp 1 âm không phải chỉ được ghi lại bằng 1 chữ mà có thể là
2, 3, 4 chữ, do đó, cần có căn cứ là Luật chính tả.
Ví dụ : Âm /ngờ/ được ghi bằng 2 chữ : ng và ngh (ngờ kép)
Âm /cờ/ được ghi bằng 3 chữ : c (cờ), k (ca) và q (cu)
Âm /ia/ được ghi bằng 4 chữ : iê, ia, yê, ya
2. Cách đánh vần trong Công nghệ Giáo dục
2.1. Nguyên tắc đánh vần trong Công nghệ Giáo dục
– Đánh vần theo Âm, không đánh vần theo Chữ
Ví dụ : ca : /cờ/ – /a/ – ca/
ke : /cờ/ – /e/ – /ke/
quê : /cờ/ – /uê/ – /quê/
(Do đánh vần theo âm nên khi viết phải viết theo Luật chính tả : Âm /cờ/ đứng
trước âm /e/, /ê/, /i/ phải viết bằng chữ k (ca). Âm /cờ/ đứng trước âm đệm phải
viết bằng chữ q (cu), âm đệm viết bằng chữ u)3
– Đánh vần theo cơ chế 2 bước :
+ Bước 1: Đánh vần tiếng thanh ngang (Khi đánh vần tiếng thanh ngang, tách ra
phần đầu / phần vần)
Ví dụ : ba : /bờ/ – /a/ – /ba/
+ Bước 2: Đánh vần tiếng có thanh (Khi đánh vần tiếng có thanh khác thanh
ngang: tạm thời tách thanh ra, để lại thanh ngang)
Ví dụ : bà: /ba/ – huyền – /bà/
Học sinh chỉ học tiếng có thanh khi đã đọc trơn được tiếng thanh ngang.
2.2. Lưu ý
Công nghệ Giáo dục còn hướng dẫn học sinh, khi chưa đọc được tiếng có
thanh thì có các bước để đánh vần lại :
Cách 1.
– Dùng tay che dấu thanh để học sinh đọc được tiếng thanh ngang /ba/. Sau
đó trả lại dấu thanh để đánh vần /ba/ – huyền – bà.
– Nếu che dấu thanh mà học sinh chưa đọc được ngay tiếng thanh ngang thì
che tiếp phần vần, để học sinh nhận ra phụ âm /b/. Bỏ dấu che nguyên âm /a/
để nhận ra nguyên âm /a/ và đánh vần bờ – a – ba → ba – huyền – bà

Từ khóa tìm nội dung: giáo dục công nghệ mới, đánh vần theo bộ sách công nghệ mới.