Giáo án lớp 3 tuần 18

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 18

Giaoan.link chia sẻ giáo án lớp 3 tuần 17. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.

Xem giáo án lớp 3

Bìa giáo án đẹp

Bài giảng powerpoint

Xem giáo án lớp 3 tuần 18 online
Tải giáo án
…. ngày …. tháng …. năm ….
Tập đọc
ÔN TẬP CUỐI HKI (Tiết 1)
I.MỤC TIÊU
– Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc.
– Nghe – viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài chính tả (tốc độ viết khoảng 60 chữ/15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phiếu viết tên từng đoạn, bài tập đọc.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1: ÔN TẬP ĐỌC
– Gọi 3 em lên bảng đọc đoạn, bài đã ghi trong phiếu rồi trả lời câu hỏi của gv về nội dung đoạn, bài đọc. (Riêng HS giỏi, khá đọc tương đối lưu loát đoạn, bài văn và viết đúng tương đối đẹp bài chính tả)
– Theo dõi, nhận xét và cho điểm hs.
Họa động 2: VIẾT CHÍNH TẢ
* Hướng dẫn hs chuẩn bị
– GV đọc đoạn văn Rừng cây trong nắng
– Gọi hs đọc lại.* Giúp hs nắm nội dung bài chính tả:
+ Đoạn văn tả cảnh gì ?
+ Đoạn văn có mấy câu?
+ Trong đoạn văn những chữ nào phải viết hoa?
– Yêu cầu cả lớp viết bảng con một số từ khó, gv đọc cho hs viết. Sau đó cho hs đọc đúng các từ vừa viết.* GV đọc cho hs viết
* Chấm, chữa bài
– GV y/c hs đổi chéo vở cho nhau để chữa lỗi
– Thu một số vở chấm, chữa bài.
IV.CỦNG CỐ , DẶN DÒ
– Nhận xét tiết học.
– Yêu cầu những em nào viết bài còn xấu, sai nhiều về nhà viết lại cho đúng.
– 3 em lần lượt lên bảng bốc thăm rồi đọc đoạn, bài đã được chỉ định trong phiếu và trả lời câu hỏi .- Lắng nghe rút kinh nghiệm.- Lắng nghe GV đọc mẫu.

– 1 hs đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm SGK.
– Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi:
– Tả cảnh đẹp của rừng cây trong nắng.
– Có 4 câu
– Những chữ đầu câu

– 2 em lên bảng viết, cả lớp thực hiện viết bảng con các từ: uy nghi, tràm, vươn thẳng, thẳm.
– HS đọc đúng các từ vừa viết
– Lắng nghe GV đọc viết chính tả.

– HS thực hiện sửa lỗi cho nhau

– Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

– Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Từ khóa nội dung: giáo án lớp 3 cả năm, giáo án lớp 3 nhiều môn, giáo án lớp 3 tuần 18.