Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 25

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 25

KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Ở TIỂU HỌC

Vấn đề đánh giá tri thức được xem như là một phần không thể thiếu trong quá quá trình dạy học. Đánh giá giúp cho nhà sư phạm thu được những tín hiệu ngược từ phía người học, nắm được thực trạng kết quả học tập, phát hiện ra nguyên nhân của thực trạng này, từ đó có phương pháp điều chỉnh hoạt động học và hoạt động dạy cho phù hợp.

Việc đánh giá tri thức được tiến hành một cách công bằng và khách quan sẽ đem lại những tác động tích cực cho mọi nền giáo dục. Thông qua việc kiểm tra, đánh giá. Người học có cơ hội củng cố những kiến thức đã học, hoàn thiện các kĩ năng….

Xem online module TH 25
Tải về

Từ khóa nội dung: tlbdtx tiểu học, bồi dưỡng thường xuyên tiểu học, module Th25.