Giáo án sinh học lớp 8 cả năm 3 cột

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 8 CẢ NĂM 3 CỘT

Giaoan.link chia sẻ giáo án sinh học lớp 8 cả năm 3 cột. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.

Xem giáo án lớp 8

Slide powerpoint đẹp

Mẫu bìa đẹp

Xem giáo án online
Tải giáo án
Bài 1: BÀI MỞ ĐẦUI) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
 Biết: nêu được đặc điểm giống nhau giữa người với thú; vị trí, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học, các phương pháp đặc thù của môn học.
 Hiểu: giải thích được người là đ.v tiến hoá nhất trong lớp thú; các p.p. học tập môn Cơ thể người và vệ sinh.
 Vận dụng: áp dụng được các phương pháp học tập bộ môn vào việc học.
2) Thái độ: Có ý thức tự giác học tập bộ môn.
II. Chuẩn bị:
1) Giáo viên: Bảng con ghi nội dung đề bài tập mục  trang 5 (đánh dấu x vào ô  cuối câu)
2) Hoc sinh: tập, sgk Sinh 8.
III. Phương pháp: Đàm thoại + Trực quan + Thuyết trình.
IV. Tiến trình dạy học:
1) Kiểm tra bài cũ:
2) Bài mới:
a) Mở bài: Trong chương trình Sinh học lớp 7 các em đã học qua những ngành ĐV nào ? Trong đó ngành nào tiến hoá nhất ? Con người cũng thuộc lớp Thú. Vậy cấu tạo và hoạt động của người có gì khác so với thú ?
b) Phát triển bài:
 Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí của con người trong tự nhiên.
 Mục tiêu: Nêu được đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú.
 Tiến hành:
Hoạt động của GV H.động của HS Nội dung
 Các em đã học qua những ngành ĐVKXS và các ngành ĐVCXS, con người cũng thuộc lớp Thú.
 Giới thiệu thông tin ô  mục I.
 Treo bảng phụ; yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trong 3’ hoàn thành bài tập  mục I.  Đại diện phát biểu, bổ sung.

 Nghe giáo viên thông báo thông tin về vị trí của người trong tự nhiên.
 Thảo luận nhóm, đại diện phát biểu, bổ sung. I. Vị trí của con người trong tự nhiên:
 Người là động vật thuộc lớp Thú. Người có những đ.điểm giống thú: có lông mao, tuyến sữa, đẻ và nuôi con bằng sữa,…
 Đặc điểm để phân biệt người với động vật:
+ Người biết chế tạo và sử dụng những công cụ vào những hoạt động có mục đích nhất định.
+ Có tư duy,
+ Có tiếng nói, + Có chữ viết.
 Tiểu kết: Con người thuộc lớp Thú nhưng con người nhờ lao động con người đã tiến hoá hơn các đ.v. khác trong tự nhiên, bớt lệ thuộc vào tự nhiên.
 Hoạt động 2: Xác định mục đích nhiệm vụ của môn Cơ thể người và vệ sinh.
 Mục tiêu: Nêu được ích lợi của việc học tập môn Cơ thể người và vệ sinh.
 Tiến hành:
Hoạt động của GV H.động của HS Nội dung
 Giới thiệu thông tin  mục II.

 Yêu cầu học sinh quan sát tranh sách giáo khoa Hình 1-1  1-3 trang 6,
 Hãy cho biết k.thức về cơ thể người có mới q.hệ với những ngành khoa học nào ?
 Bổ sung, hoàn chỉnh nội dung.  Nghe giáo viên thông báo thông tin về nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh.
 Cá nhân quan sát đại diện phát biểu, bổ sung.
 Nghe g.v. Bổ sung, hoàn chỉnh nội dung. II. Nhiệm vụ của môn Cơ thể người và vệ sinh:
 Cung cấp những kiến thức về: đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể người từ cấp độ tế bào  cơ quan  hệ cơ quan  cơ thể trong mối quan hệ với môi trường.  đề ra các biện pháp rèn luyện cơ thể, phòng chống bệnh tật.
 Kiến thức về cơ thể người có liên quan đến nhiều ngành như: Y học, Tâm lí giáo dục học, Hội hoạ, Thể thao,…
 Hoạt động 3:Tìm hiểu phương pháp học tập môn Cơ thể người và vệ sinh.
 Mục tiêu: Biết và sử dụng được các phương pháp học tập bộ môn.
 Tiến hành:
Hoạt động của GV H.động của HS Nội dung
 Yêu cầu học sinh đọc thông tin  mục III.

 Giải thích từng biện pháp cho học sinh hiểu.  Cá nhân đọc thông tin theo hướng dẫn.
 Nghe g.v. Bổ sung, hoàn chỉnh nội dung. III. Phương pháp học tập môn Cơ thể người và vệ sinh: cần phối hợp các p.p:
 Quan sát: tranh ảnh, mô hình,…tìm hiểu hình thái, cấu tạo cơ quan;
 Thí nghiệm để tìm ra kết luận về chức năng cơ quan;
 Vận dụng những kiến thức để giải thích những hiện tượng thực tế và giữ vệ sinh rèn luyện cơ thể.
 Tiểu kết: Như vậy để học tốt môn Cơ thể người và vệ sinh…
c) Củng cố:
 Người có những đặc điểm nào giống và khác so với lớp Thú ?
 Khi học môn Cơ thể người và vệ sinh, chúng ta có ích lợi gì ?
V. Dặn dò: – Ôn lại cấu tạo và chức năng các hệ cơ quan của thỏ (sách giáo khoa)
 Học bài, coi trước bài 2.
 Kẻ trước bảng 2 trang 9 vào bảng phụ.

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 8, giáo án lớp 8 môn sinh, sinh học 8 cả năm.