Mẫu dự trù kinh phí tổ chức trung thu

MẪU DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC TRUNG THU

Trung thu là ngày hội vui của các em thiếu nhi. Các tổ chức đoàn của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lên kế hoạch tổ chức vui chơi cho các em thiếu nhi. Sau đây là mẫu bảng dự trù kinh phí tổ chức trung thu. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD & ĐT …………..

TRƯỜNG ……………………………

Số: …/TT-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………….., ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNH

(V/v xin kinh phí tổ chức vui tết trung thu cho học sinh)

Thực hiện Công văn số ………………… ngày …/…/… của của Sở GD&ĐT Tỉnh ………………….. về việc tổ chức tốt Tết Trung thu năm …,

Nhằm giáo dục nột văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thiếu niên nhi đồng. Thu hút học sinh tham gia các hoạt động, gúp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em nhân dịp Tết Trung thu; động viên các em thi đua bước vào năm học mới, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

Chi đoàn – Liên đội nhà trường phối hợp tổ chức tết trung thu năm … cho các em học sinh. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn và Liên đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và Liên đội nhà trường kính mong BGH Trường …………… xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà trờng thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Thời gian:

– Vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm …, (Nhằm ngày 14 tháng 8 Âm lịch).

– Địa điểm: Trường ……………………………………………….

– Số lượng học sinh toàn trường.

Hình thức tổ chức: Tập trung học sinh toàn trường để tổ chức, lồng ghép các tiết mục văn nghệ với việc phát quà cho học sinh.

Dự trù kinh phí:

  1. Tổng số học sinh: 294 x 20.000 đ = 880.000 đồng
  2. Trang hoàng: 000.đồng
  3. Nước uống đại biểu: 000 đồng
  4. Mua bong bóng: 000 đồng
  5. Mua Lồng đèn: 000 đồng
  6. Múa lân: 000 đồng
  7. Âm thanh văn nghệ 000 đồng

Tổng cộng: 7.130.000 đồng

(Bảy triệu một trăm ba mười nghìn đồng chẵn)

Vậy BCH Chi đoàn viết tờ trình này để trình cho BGH hỗ trợ một phần kinh phí để cho Chi Đoàn tổ chức tốt ngày hội Vui tết trung thu năm …, như đã trình bày ở trên.

Trong lúc chờ đợi sự chấp thuận của quý cấp tôi xin thành thật cảm ơn.

XÉT DUYỆT CỦA BGH TM/ BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ