Viết công thức toán học trên website

VIẾT CÔNG THỨC TOÁN HỌC TRÊN WEBSITE

Việc gõ công thức toán học trên MS Word đã được giaoan.link giới thiệu qua, bạn có thể tham khảo cách gõ công thức toán học trên word. Xong việc viết công thức toán học trên website lại là một việc hoàn toàn khác.

Có nhiều cách để viết và hiển thị công thức toán trên nền web (wordpress…). Xong, giaoan.link sẽ giới thiệu cách hiển thị với Latex.

Bước 1: Bạn cần cài đặt 1 plugin “Mathjax-LateX” đối với wordpress.

Bạn vào “Gói mở rộng” –>”Cài mới”–> đánh “Mathjax-latex” vào ô tìm kiếm, sau đó chọn “Cài đặt” — > “kích hoạt”

Bước 2: Bạn viết công thức toán học vào bài post dưới dạng mã Latex.

Cấu trúc mã của Latex: 

Ví dụ để hiển thị công thức kiểu: \(\frac{2x+3y-2}{x+y}=2\)

Bạn gõ như sau: 

Bước 3: Vấn đề làm sao bạn biết được các mã latex của các công thức phức tạp. Có 2 cách dễ dàng sau đây:

Xem video hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện nhé:

Từ khóa tìm nội dung: latex, hiển thị công thức toán trên wordpress, latex wordpress.