Insert Footnote và Comment ghi chú trong word

TẠO INSERT FOOTNOTE VÀ COMMENT GHI CHÚ TRONG WORD

Khi bạn soạn thảo văn bản trong ms word, có những thuật ngữ bạn cần giải thích thêm cho người đọc hiểu rõ. Vậy bạn làm điều đó như thế nào? MS Word cung cấp cho chúng ta 2 cách nhanh chóng để giải quyết vấn đề này. Đó là, Insert Footnote và Add Comment. Sau đây, giaoan.link sẽ cùng bạn thực hiện 2 vấn đề này.

1/ Tạo Insert Footnote

Để tạo ghi chú insert footnote cho cụm từ nào bạn để con trỏ ngay vị trí đó. Sau đó vào tab “References“, chọn “Insert Footnote“.

Tạo ghi chú footnote

2/ Add Comment

Để tạo comment cho 1 chuỗi nào đó, bạn chọn chuỗi đó. Vào tab “Insert”, “Comment”.

Tạo Comment ghi chú

3/ Xem video hướng dẫn

nguồn: giaoan.link