Thiết kế list word

THIẾT KẾ LIST WORD

List word dùng để liệt kê những công việc mà mình thực hiện trong một tuần, một tháng…MS Word cho ta thiết kế những template list word đơn giản, rất đẹp. Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn mẫu thời gian biểu, bạn có thể tải về à sửa lại nội dung.

Xem mẫu thời gian biểu online
Tải về

Nội dung: mẫu word, danh sách công việc.