13 tổ hợp phím trong excel hữu ích

13 TỔ HỢP PHÍM TRONG EXCEL HỮU ÍCH

Bạn hẳn đã biết chương trình MS Excel rồi phải không? Đây là một chương trình hỗ trợ tính toán, lập bản rất mạnh. Bạn sẽ có rất nhiều lệnh hỗ trợ. Thông thường các lệnh thường dùng sẽ được gán bằng những phím tắt giúp bạn thao tác nhanh hơn. Sau đây là 13 tổ hợp phím trong excel hữu ích.

1- Nhảy qua lại giữa các Sheet bằng tổ hợp phím Ctrl + PageDown và Ctrl + PageUp

 

2- Nhảy tới dòng trên cùng, dưới cùng, cạnh trái và cạnh phải của bảng bằng  tổ hợp Ctrl + phím mũi tên tương ứng.

3- Tổ hợp phím Ctrl + Shift + phím mũi tên để chọn vùng.

4- Double click để copy công thức xuống cuối bảng

 

5. Sử dụng tổ hợp phím tắt để định dạng nhanh loại dữ liệu

6- Biến 1 ô thành giá trị tuyệt đối  ($) bằng phím (F4)

 

7- Ghép nội dung của 2 ô bằng kí tự &

8- Tính tổng nhanh một cột bằng tổ hợp phím Alt + =

 

9- Điền nhanh giờ hiện tại vào một cell

 

10- Điền nhanh ngày hiện tại vào 1 cell

 

11- Ẩn nhanh 1 hàng

 

12- Ẩn nhanh 1 cột.

 

13- Xem toàn bộ các ô ở dạng công thức

Chúc bạn thành công!

Ảnh: giphy.com/channel/saramsilveryahoocom