Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 37

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 37

“Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học”

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một phần quan trọng của chương trình giáo dục tiểu học. HĐGDNGLL  là cách thức quan trọng gắn kết các hoạt động dạy học, giữa các môn học, giữa học và hành, giữa nhà trường và xã hội. vì vậy Việc hiểu nội dung và các phương thức tổ chức giữ một vị trí quan trọng trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên (GV)

MODULE  ngày sẽ làm rõ mục tiêu, yêu cầu, quan điểm khi xây dựng và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. MODULE  cũng giúp học viên có cách nhìn khái quát về tình hình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học hiện nay.

MODULE  giúp học viên biết cách tổ chức, quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, biết cách thiết lập các mối quan hệ giữa các yếu tố trong hoạt động, biết xác định và tạo lập các điều kiện cần có đảm bảo thực hiện thành công hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong lớp và trong trường tiểu học.

Học viên biết được vị trí và nhiệm vụ của các thành viên Nhà trường trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, mối quan hệ phụ thuộc và mức độ độc lập của từng thành viên và tổ chức trong nhà trường( Ban giám hiệu, giáo viên, hội phụ huynh học sinh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh…) và ngoài nhà trường.

Mời các bạn xem tiếp bên dưới…

Xem module th 37 online
Tải về