Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 31 tổ chức dạy học cả ngày

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 31

TỔ CHỨC DẠY HỌC CẢ NGÀY

I- THỰC TRẠNG DẠY HỌC CẢ NGÀY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT NAM

    Những năm gần đây ở Việt Nam số lượng các trường tiểu học chuyển sang dạy học 2 buổi/ngày mỗi năm đều tăng nhưng tình hình triển khai ở các vùng miền có khác nhau. Đặc biệt ở các vùng khó khăn tỷ lệ này còn rất thấp. Việc tổ chức dạy học cả ngày khá đa dạng, nhiều trường đã tổ chức tốt, kết quả học tập của học sinh được nâng cao và nhận được sự ủng hộ của phụ huynh, chính quyền. Tuy nhiên ở nhiều trường nhiều địa phương, việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày còn chưa thực sự hiệu quả, thể hiện ở nội dung mất cân đối, quá tải… Kế hoạch chưa hợp lý, tổ chức đơn điệu chưa khai thác hết tiềm năng để thực hiện hiệu quả yêu cầu giáo dục toàn diện; Chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển năng lực cá nhân của học sinh, sử dụng và phân phối các nguồn lực không hợp lý gây nặng nề cho học sinh giáo viên để có thể triển khai dạy học cả ngày nhiều trường nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, giáo viên, điều kiện gia đình, xã hội. Do đó dẫn tới nhu cầu và khả năng đóng góp tài chính, nguồn lực (về nội dung giáo dục lúng túng trong công tác quản lý tổ chức dạy học) cụ thể:

Mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung đầy đủ bên dưới:

Xem online module th 31
Tải về