Giáo án vật lí 9 cả năm

GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 CẢ NĂM

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc tập giáo án vật lí 9 cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác biên soạn.

Mẫu bìa đẹp

Bài giảng powerpoint

Xem giáo án online
Tải giáo án vật lý 9
 
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌCTiết 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾGIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪNI. Mục tiêu1. Kiến thức:- Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.2. Kĩ năng:- Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I; U từ số liệu thực nghiệm.- Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.3. Năng lực:- P8: Xác định được mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét.- X8: Tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lí.- P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí.- K4: Vận dụng kiến thức vật lí vào các tình huống thực tiễn4. Thái độ: Nghiêm túc, tự giácII. Chuẩn bị1. Mỗi nhóm: 1 điện trở mẫu, 1 Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V; 1 công tắc1 nguồn điện, 7 đoạn dây nối.2. cả lớp: Bảng 1 , 2 (SGK)III. Tổ chức hoạt động học của học sinh1. Ổn đinh tổ chức : (1′) 9A1: 9A2: 9A3:2. Kiểm tra bài cũ: ( Kết hợp trong giờ)3. Bài mới.Trợ giúp của GV Hoạt động của học sinhHoạt động 1: Đặt vấn đề ôn lại những kiến thức có liên quan. ( 9’)X8GV: yêu cầu HS quan sát và đọc thông tin phần giới thiệu kiến thức của chương I.? Chương I nghiên cứu các vấn đề gì? Để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, cần dùng những dụng cụ gì.? Nêu nguyên tắc sử dụng những dụng cụ đó.GV: Giới thiệu ampekê và vôn kếHS: đọc thông tin và trả lờiHS: trả lời: Ampe kế; vôn kếHS: Nêu nguyên tắc sử dụng ampekê và vôn kế.HS: Quan sát và cho biết GHĐ & ĐCNNHoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.( 15’) P5; P8;X8GV: yêu cầu HS quan sát H1.1(SGK – T4)? Hãy kể tên, nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ.? Chốt (+) của các dụng cụ đo điện có trong sơ đồ phải được mắc về phía điểm A hay điểm B.GV: yêu cầu HS tự đọc thông tin phần tiến hành thí nghiệm? Nêu các bước tiến hành thí nghiệm.- Yêu cầu HS hoạt động nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ H1.1. Tiến hành đo, ghi kết quả vào bảng 1 → Thảo luận nhóm trả lời câu C1.? Yêu cầu đại diện một vài nhóm trả lời C1.- Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ xung. I. Thí nghiệm.1. Sơ đồ mạch điện.HS: quan sát và trả lời câu hỏi2. Tiến hành thí nghiệm.HS: đọc thông tin và nêu các bước tiến hành thí nghiệmHS: tiến hành thí nghiệm theo nhóm- Mắc mạch điện theo sơ đồ- Tiến hành đo, ghi các kết quả đo được vào bảng 1.Lần đo U (V) I (A)1 0 02345HS: thảo luận nhóm để trả lời C1C1: Khi tăng ( giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây cũng tăng (giảm) bấy nhiêu lần.Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận.( 10’)X8; K4? Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệuđiện thế có đặc điểm gì?GV: yêu cầu HS trả lời C2 (Hướng dẫn HS xác định các điểm biểu diễn, vẽ 1 đường thẳng đi qua gốc toạ độ đồng thời đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa đường biểu diễn phải tiến hành đo lại.)? Yêu cầu HS nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế.1. Dạng đồ thị .- Từng HS đọc phần thông báo về dạng đồ thị trong SGK trả lời câu hỏi của GV.+ đồ thị là đường thẳng đi qua gốc toạ độ.2. Kết luận : (SGK) HS: nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U.Hoạt động 4: Củng cố – vận dụng (9’)X8; K4? Nêu kết luận về mối quan hệ giữa U và I? Đồ thị biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì?( Đối với HS học yếu cho HS đọc ghi nhớ rồi trả lời câu hỏi.)GV: yêu cầu 2 HS đọc lại phần kết luận.GV: yêu cầu HS trả lời câu hỏi nêu ra ở phần đầu bài học.- Yêu cầu HS làm câu C4- Gợi ý: Dựa vào mối quan hệ I ~ U để tính- Ví dụ:- Gọi HS lên bảng điền kết quả vào bảng 2.HS khác theo dõi nhận xét. III. Vận dụngHS: trả lời câu hỏi của GVHS: đọc phần ghi nhớ SGKHS: trả lời câu hỏi C3.C3: I qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.C4:Lần đo U (V) I (A)1 2,0 0,12 2,5 0,1253 4 0,24 5 0,255 6,0 0,34. Hướng dẫn về nhà.(1’)? Cường độ dòng điện phụ thuộc vào hiệu điện thế như thế nào?- Trả lời lại các câu hỏi từ C1C5 (SGK – T4;5). Đọc phần có thể em chưa biết .- Học thuộc phần ghi nhớ (SGK – T6)- Bài tập về nhà: C3 (SGK), 1.11.4 (SBT). HSK – G: 1.5, 1.6(SBT)- Nghiên cứu trước bài mới.