Biên bản họp phụ huynh cuối học kì

Giaoan.link chia sẻ cùng thầy cô mẫu biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1. Mời các bạn tham khảo, tải về sử dụng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–oOo—– BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KÌ I Năm học………………. * Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm …. * Địa điểm: Tại phòng học lớp …, Trường…………………………. * Thành phần tham dự: – Chủ tọa: Cô………………………..….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………… – Thư kí : ……………………………….. – Phụ huynh em …………………….…… – Cùng toàn thể cha mẹ học sinh lớp ….. + Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: …………………… NỘI DUNG 1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. đánh giá các mặt giáo dục, quá trình học tập và các khoản đóng góp của học sinh trong học kì I năm học…………………… a/ Ưu điểm : – Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nề nếp của trường, lớp, trang phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ – Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập như…………………………………………………………………………………………………….. – Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. – Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin. – Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bè bạn, kết nối yêu thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch nhỏ, … – Một số em đã có sự tiến bộ, ngồi học chú ý nghe giảng có ghi chép bài(………………….) b/ Tồn tại : – Còn một vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. …………………………………………………………………………………… – Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ. (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn chệch choạc, nhiều em làm không kịp thời,…