Giáo án an toàn giao thông lớp 3 cả năm

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn tập giáo án an toàn giao thông lớp 3 cả năm.

Nội dung gồm 6 chủ đề:

Chủ đề 1: Giao thông đường bộ

Chủ đề 2: Giao thông đường sắt

Chủ đề 3: Biển báo giao thông đường bộ

Chủ đề 4: Kỹ năng đi bộ qua đường an toàn

Chủ đề 5: Con đường an toàn đến trường

Chủ đề 6: An toàn khi đi xe ô tô, xe buýt


Xem giáo án online
AN TOÀN GIAO THÔNG BÀI 1: GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. I-Mục tiêu: – HS nhận biết được GTĐB. – Tên gọi các loại đường bộ, nhận biết điều kiện, đặc điểm của các loại GTĐB về mặt an toàn và chưa an toàn. – Phân biệt được các loại đường bộ và biết cách đi trên các con đường một cách an toàn. – Giáo dục HS thực hiện đúng luật GTĐB. II- Nội dung: – Hệ thống GTĐB. – Phân biệt sự giống, khác nhau của các loại đường. III- Chuẩn bị: 1- Thầy: tranh, ảnh các hệ thống đường bộ 2- Trò: sưu tầm tanh, ảnh về các loại đường giao thông. IV- Hoạt động dạy và học: Hoạt đông của thầy. Hoạt đông của trò. HĐ1: GT các loại đường bộ. a- Mục tiêu: HS biết được các loại GTĐB. Phân biệt các loại đường bộ b- Cách tiến hành: – Treo tranh. – Nêu đặc điểm đường, xe cộ của từng tranh? – Mạng lưới GTĐB gồm các loại đường nào? – Cho HS xem tranh đường đô thị. – Đường trong tranh khác với đường trên như thế nào? – Thành phố Việt Trì có những loại đường nào? *KL: Mạng lưới GTĐB gồm: – Đường quốc lộ. – Đường tỉnh. – Đường huyện – Đường xã. 2-HĐ2: Điều kiện an toàn và chưa an toàn của đường bộ: a- Mục tiêu: HS biết được điều kiện an toàn và chưa an của các đường bộ. Mục tiêu:Phân b- Cách tiến hành: – Chia nhóm. – Giao việc: Đường như thế nào là an toàn? Đường như thế nào là chưa an toàn? Tại sao đường an toàn mà vẫn xảy ra tai nạn? 2-HĐ3: Qui định đi trên đường bộ. a- Mục tiêu: Biết được quy định khi đi trên đường. b- Cách tiến hành: – HS thực hành đi trên tranh ảnh. V- Củng cố – dăn dò. Thực hiện tốt luật GT. – QS tranh. – HS nêu. – Đường quốc lộ. – Đường tỉnh. – Đường huyện – Đường xã. – HS nêu. – HS nêu. – HS nhắc lại. – Cử nhóm trưởng. – Đường có vỉa hè, có dải phân cách, có đèn tín hiệu, có đèn điện vào ban đêm, có biển báo hiệu GTĐB… – Mặt đường không bằng phẳng, đêm không có đèn chiếu sáng, vỉa hè có nhiều vật cản che khuất tầm nhìn… – Ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt – Thực hành đi bộ an toàn.