Đơn xin nghỉ phép không lương

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

  • Kết hôn: Nghỉ 03 ngày.
  • Con kết hôn: Nghỉ 01 ngày.
  • Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: Nghỉ 03 ngày.

Nếu trong trường hợp bạn có việc riêng, cần nghỉ nhiều hơn mức cho phép theo quy định của luật thì bạn cần làm đơn nghỉ phép không lương, sau đây mời bạn tham khảo mẫu.

TẢI VỀ