Giáo án địa lí lớp 7 cả năm

Giaoan.link chia sẻ tập giáo án địa lí lớp 7 cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.


Xem giáo án online
Tuần: 1 Ngày soạn: 19/08/2018 Tiết: 1 Ngày dạy : 21/08/2018 PHẦN 1 : THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Bài 1: DÂN SỐ I. MỤC TIÊU: HS đạt được: 1. Kiến thức: – Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới nguyên nhân và hậu quả của nó. 2. Kĩ năng: – Đọc và hiểu cách xây dựng tháp dân số – Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số thế giới. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tuyên truyền và vận động gia đình và nhân dân thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. 4. Định hướng phát triển năng lực: – Năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tư duy tổng hợp, năng lực sử dụng bản đồ, biểu đồ; sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình ảnh… 5. Tích hợp: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường sống II. CHUẨN BỊ CỦA GV& HS: 1. GV: H.1.2 phóng to, bản đồ dân số TG 2. HS: Vở, SGK, tìm hiểu trước nội dung bài học, đọc tài liệu tham khảo. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Hoạt động khởi động: – GV giao nhiệm vụ cho HS: Em hiểu biết gì về vấn đề dân số? Muốn biết về dân số người ta cần phải làm gì? – Học sinh trình bày hiểu biết của mình, học sinh khác nhận xét, bổ sung. – GV chốt kiến thức và dẫn vào bài mới.