Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 của chi bộ

Việc thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Chi bộ chuẩn bị theo từng tháng và phân công từng đảng viên thực hiện. Sau đó được thảo luận đóng góp ý kiến, sau đây là mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 của chi bộ, mời các bạn tham khảo.

Xem tài liệu online