Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn toán lớp 3

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn toán lớp 3 có đáp án. Mời các bạn tham khảo, tải về cho các em thực hành.


Xem tài liệu online

KIỂM TRA CUỐI KÌ II Năm học: …………….. MÔN: Toán lớp 3 Thời gian 40 phút I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ) Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là: a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100 Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy? a- Thứ tư b- Thứ sáu c- Thứ năm d- Chủ nhật Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm: a- 9600cm b- 96cm c- 906cm d- 960cm Câu 4: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là a- 86cm b- 43cm c- 128cm d- 32cm Câu 5: (0.5đ) Cạnh hình vuông có chu vi 96cm là a- 48 cm b- 8 cm c- 6 cm d- 24 cm Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là: a – 35 b- 560 c- 7500 d- 150. II. Tự luận (7đ) Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 đ) 7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9 ……………………. …………………… …………………. …………………. ……………………. …………………… …………………. …………………. ……………………. …………………… …………………. …………………. Câu 2: Tìm X (1.5 đ) a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232 …………………………. …………………………… …………………………. …………………………… Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 9cm Bài giải ……………………………………..…… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Câu 4: (2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền ? Bài giải : …………………..………………………… ……………………………………………….. ……………………………………………… ……………………………………………… Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó. Bài giả : …………………………………………………..………………………………………………….. HƯỚNG DẪN CHẤM I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ) Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là: c- 79000 Câu 2: (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy? c- Thứ năm Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm: d- 960cm Câu 4: (0.5đ) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 23cm, chiều rộng 20cm là: a- 86cm Câu 5: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là d- 24 cm Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là: b- 560 . II. Tự luận (7đ) Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ) 7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9 7386 6732 4635 6336 9 036 704 00 + – x 9548 4528 6 16934 2204 27810 – Kết quả đúng, đặt tính thẳng cột, mỗi phép đạt 0.5 điểm – Kết quả đúng, đặt tính không thẳng cột, mỗi phép tính trừ 0.25điểm Câu 2: Tìm X: (1.5 đ) a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232 X = 2864 : 8 (0.25đ) X = 1232 x 5 (0.25đ) X = 358 (0.5đ) X = 6160 (0.5đ) Câu 3:(1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 9cm Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ) 13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ) Đáp số: 117 m2 (0.25đ) Câu 4: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền ? Bài giải: Giá tiền 1 bút chì: (0.25đ) 5400 : 9 = 600 (đồng) (0.5đ) Mua 6 bút chì thì hết: (0.25đ) 600 x 6 = 3600 (đồng) (0.5đ) Đáp số: 3600 đồng (0.5đ) Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất Bài giải: Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4 (0.25đ) Vậy số An nghĩ ra là: 5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ) Đáp số: 24