Điều khiển độ sáng của đèn với pic 12f615

Trong project này, tôi sử dụng một chiết áp để lấy mức điện áp DC. Mức điện áp này được cung cấp cho bộ ADC của vi điều khiển pic 12f615. Vi điều khiển sẽ tạo ra những xung (pluse) điều khiển triac từ đó điều khiển điều khiển được độ sáng (dimmer) của một bóng đèn sử dụng điện thế AC.

Bạn nhìn vào sơ đồ nguyên lý ở phía trên. Biến áp 220v ~ 12V cung cấp cho ic 7805 tạo nguồn nuôi cho mạch và kiểm tra xung “zero cross”. Có 2 chiết áp sử dụng trong mạch điện này. Chiết áp R7 thiết lập độ sáng tối thiểu. Chiết áp R3 điều khiển độ sáng (dimmer) bóng đèn.

Để đảm bảo an toàn về điện và bảo vệ vi điều khiển. Chúng ta sử dụng MOC3021 để tạo cách li quang. Triac BT136D để kiểm soát bóng đèn. Tùy thuộc vào công suất của tải, bạn xem xét để thay đổi triac khác cho phù hợp.

Cài đặt ban đầu cho mạch dimmer:

Việc điều chỉnh cho mạch rất đơn giản. Bạn kiểm tra sự kết nối của chiết áp R3 để đảm bảo khi chúng ta quay qua trái thì đèn tối dần và quay qua phải thì đèn sáng dần.

Để vị trí chiết áp R7 ở chính giửa. Xoay R3 hết về bên trái, sau đó xoay nó về bên phải vài độ. Tiếp đến, bạn xoay R7 chậm rãi, đến khi đèn tối hoàn toàn, như vậy việc cài đặt bạn đầu cho dimmer hoàn tất. R7 sẽ được cố định tại vị trí này.

Phần mềm cho vi điều khiển pic 12f615:

Trong chương trình này, bạn cần quan tâm đến 2 thông số GLMinVal và GLMaxVal. Nếu nguồn điện khác 50 Hz, bạn cần thay đổi 2 thông số này. GLMinVal đặt độ sáng đèn tối đa. GLMaxVal đặt độ sáng đèn tối thiểu.