Ccleaner giúp máy tính chạy nhanh hơn

Sau một khoảng thời gian sử dụng, máy tính của bạn sẽ chạy chậm hơn. Nguyên nhân do đâu? Làm cách nào để máy tính chạy nhanh và mượt hơn?

Thứ nhất là các file tạm (Temp) sinh ra quá nhiều khi bạn các phần mềm trên windows như là các chương trình office (word,excel…)

Thứ hai là registry sẽ một ngày lớn lên do các bạn cài và gỡ các phần mềm trong quá trình sử dụng. Điều này sẽ làm máy tính chạy chậm hơn.

Thứ 3 là cookie trình duyệt web sẽ ngày một nhiều. Điều này sẽ làm cho các trình duyệt khởi tạo chậm, máy tính sẽ có cảm giác chạy không mượt.

Thứ 4 là virus, trong quá trình sử dụng, bạn vô tình bị lây nhiễm virus. Đây là trường hợp khá nặng, máy tính của bạn trở nên không an toàn và sẽ chạy rất chậm.

Trong 4 nguyên nhân làm máy bạn chạy chậm như nêu trên thì Ccleaner dễ dàng xử lí 3 trường hợp đầu để dọn dẹp máy tính để chạy mượt hơn.

Sau khi bạn cài đặt, đây là bản trial. Để đăng ký, bạn tải file bên dưới (không virus), copy 2 file trong thư mục ghi đè lên lên file có trong thư mục cài Ccleaner.

Chúc bạn thành công!