Giáo án đại số và giải tích lớp 11 cả năm

Giaoan.link chia sẻ giáo án đại số lớp 11 chương trình chuẩn. Mời các bạn tham khảo.


Xem giáo án online

Tiết 1 ÔN TẬP CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC . I.Mục tiêu: Củng có các công thức cộng, công thức nhân đôi và công thức biến đổi tích tổng, tổng thành tích . Chuẩn bị kiến thức cho các bài học sau II.Phương pháp: +Gợi mở vấn đáp kết hợp với thảo luận nhóm. III.Tiến trình bài học: 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ 3.Bài mới T/g Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng – Cho học sinh nêu ý tưởng trình bày lời giải. – GV cho học sinh khác nhận xét lời giải. – Gợi ý: – Áp dụng công thức sin2a+cos2a =1 -Sử dụng công thức nhân đôi tìm các giá trị sin2a, cos2a, tan2a – Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm. – Gợi ý học sinh nhận xét: . – Gợi ý:Học sinh áp dụng công thức cộng. – Giáo viên hướng dẫn để học sinh làm đúng hướng. – Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm. – Gợi ý học sinh nhận xét vế trái và vế phải. – Bài 5a/ biến đổi vế trái: đưa tất cả các cung về cung x. – Bài 5b/ đưa tất cả các cung về cung x/2. – Học sinh nêu ý tưởng. Ta có:sin2a+cos2a =1 = . Vì nên sina= . +Do nên cosa <0, suy ra: cosa= -0,8. - Áp dụng công thức nhân đôi tìm được: sin2a=0,96; cos2a= 0,28; tan2a 3,43 Học sinh làm việc theo nhóm và đại diện nêu ý tưởng. - Ta có: A= = +Ta có: cos = + = . - Học sinh làm việc theo nhóm và đại diện nêu ý tưởng để giải bài toán. +5a/.VT= =cotx. +5b/.VT= =tan Bài 1:Tính sina nếu cosa= và ĐS:sina= . Bài 2:Tính sin2a, cos2a, tan2a biết Sina= -0,6 và . ĐS:cosa= -0,8. Suy ra: sin2a=0,96; cos2a= 0,28; tan2a 3,43 Bài 3:Rút gọn biểu thức: A= ĐS: A= tan3x. Bài 4: Rút gọn biểu thức: B= cos ĐS: B= . Bài 5:Chứng minh các đồng nhất thức: a/ b/ 4. Củng cố:(5/)