Bộ 8 đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 có đáp án

Giaoan.link chia sẻ bộ 8 đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 có đáp án tham khảo. Mời các bạn học sinh tham khảo và ôn tập để có thành tích tốt nhất nhé.


Xem bộ đề online

ĐỀ 1 ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn: Toán lớp 10 Thời gian: 90 phút I. TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) Câu 1. Biểu thức có giá trị bằng giá trị biểu thức nào sau đây? A. B. C. D. Câu 2. Bất phương trình xác định khi nào? A. B. C. D. Câu 3. Cho . Tính giá trị của ? A. B. C. D. Câu 4. Biểu thức nào sau đây luôn dương với mọi giá trị của ẩn số? A. B. C. D. Câu 5. Rút gọn biểu thức ta được biểu thức nào sau đây? A. B. C. D. Câu 6. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là: A. B. C. D. Câu 7. Cho phương trình đường thẳng . Xác định véctơ chỉ phương của đường thẳng đó? A. B. C. D. Câu 8. Biểu thức nào sau đây không phụ thuộc vào biến? A. B. C. D. Câu 9. Biểu thức rút gọn của là biểu thức nào sau đây? A. B. C. D. Câu 10. Nghiệm của bất phương trình là: A. B. C. D. Câu 11. Bất phương trình có vô số nghiệm khi nào? A. B. C. D. Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình là: A. B. C. D. Câu 13. Bất phương trình có dạng . Hai số là nghiệm của phương trình nào sau đây? A. B. C. D. Câu 14. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình ? A. B. C. D. Câu 15. Điều kiện xác định của bất phương trình là: A. B. C. D. Câu 16. Nghiệm của hệ bất phương trình là: A. B. C. D. Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình là: A. B. C. D. Câu 18. Cho bảng xét dấu: Biểu thức là biểu thức nào sau đây? A. B. C. D. Câu 19. Điều kiện của để phương trình có hai nghiệm phân biệt? A. B. C. D. Câu 20. Phương trình đường tròn có tâm và đi qua gốc tọa độ có phương trình là: A. B. C. D.