Setup wifi Router TOTOLINK N200RE

Bạn có 1 mạng LAN và bạn cần kết nối 1 Router để phát Wifi từ mạng LAN đó. Sau đây, giaoan.link sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt wifi Router Totolink N200RE để phát wifi nhé.

Bước 1: Kết nối Cáp từ cổng WAN trên Router đến cổng trên Switch, kết nối Cáp từ cổng Lan trên Router đến máy tính (laptop, pc).

Bước 2: bạn mở browser (coccoc, chrome…) đánh vào địa chỉ ip: 192.168.1.1

Mặc định user: admin, pass: admin. Trong trường hợp bạn quên thì có thể reset lại tại nút reset mặt trước.

Bước 3: Cài đặt các thông số…Bạn xem video sau để dễ hiểu nhé.

nguồn: giaoan.link