272 bài tập toán lớp 1 theo chủ đề

Mời quý phụ huy xem và tải 272 bài tập toán lớp 1 theo chủ đề về ôn tập cho các bé nhân dịp hè này nhé. Bài tập được định dạng ms word, bạn tải ở link bên dưới và in ra cho các bé làm nhé.


Xem bài tập online

TUYỂN TẬP 272 BÀI TẬP TOÁN LỚP 1 —-Theo chủ đề—- Bài 1: Số? ……+ 26 = 46 98 – ….. = 38 6 + …. = 17 78 – …. = 70 …. – 71 = 12 …..+ 37 = 67 90 – …. = 70 76 – … = 0 54 – …. = 54 Bài 2: Tính 86 – 36 = …. 86 – 56 = …. 50 + 34 = …. 97 – 47 =….. 97 – 50 = …. 50 + 47 = ……. 68 – 38 = ….. 34 + 30 = …. 60 – 40 = ….. 60 + 40 = …. 100 – 40 = …. 100 – 60 = …. Bài 3: Tính 40 + 30 + 8 = ….. 50 + 40 + 7 = …. 70 – 30 + 2 = …. 90 – 50 + 4 = … 97 – 7 – 40 = … 97 – 40 – 7 = … Bài 4: < > = 40 + 5 …… 49 – 7 ……………………………………………… 79 – 28 …… 65 – 14 …………………………………………….. 34 + 25 ….. 43 + 15 ……………………………………………….. 79 – 24 ….. 97 – 42 ………………………………………………. Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh? Bài giải ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 6: Viết số: Bảy m¬ơi ba: …………. Ba m¬ơi bảy: …………. Chín m¬ơi lăm: ………. Năm m¬ơi chín: ……… Sáu m¬ơi tư ¬: …………… Năm m¬ơi mốt: ……… Bài 7 Đặt tính rồi tính 17 – 6 ……… ……… ……… 10 + 6 ……… ……… ……… 18 – 8 ……… ……… ……… 17 – 3 ……… ……… ……… 12 + 5 ……… ……… ……… 14 + 4 ……… ……… ……… 2 + 13 ……… ……… ……… 15 – 4 ……… ……… ……… Bài 8: Tính 18 cm – 8cm + 7 cm =…………. 15 cm + 4 cm – 9 cm = ………… 12 cm + 6 cm – 6 cm = ………… 16 cm – 2 cm – 4 cm = ………… 19 cm – 5 cm + 3 cm =…………. 10 cm + 7 cm – 5 cm = ………… 14 cm – 4 cm + 4 cm = ………… 11 cm + 8 cm – 4 cm = ………… Bài 9: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?