Thực hiện các phép toán với excel

Trong phần cơ bản này, chúng ta sẽ cùng nhau học cách thực hiện các phép toán với excel nhé.

Các bạn có thể Cộng, Trừ, Nhân và Chia trong Excel mà không cần sử dụng bất kỳ hàm tích hợp sẵn nào. Bạn chỉ cần sử dụng một số toán tử cơ bản: +, , *, /. Tất cả công thức đều bắt đầu bằng dấu bằng (=).

  1. Để Cộng, chọn ô F3, nhập =C3+C4 rồi nhấn Enter.

  2. Để Trừ, chọn ô F4, nhập =C3-C4 rồi nhấn Enter.

  3. Để Nhân, chọn ô F5, nhập =C3*C4 rồi nhấn Enter.

  4. Để Chia, chọn ô F6, nhập =C3/C4 rồi nhấn Enter.

Sau đây là một ví dụ nhé, bạn có thể mở excel lên và gõ thử nhé:

Điều cần ghi nhớ:

Hằng số là giá trị bạn nhập trong ô hoặc công thức. Dù =10+20 có thể được tính toán tương tự như =A1+B1, hằng số không phải là cách tính hiệu quả. Tại sao vậy? Vì bạn không thể dễ dàng nhìn thấy hằng số mà không chọn ô rồi tìm đến hằng số đó. Việc này có thể gây khó khăn cho việc thay đổi về sau. Sẽ dễ dàng hơn nếu đặt hằng số của bạn vào trong ô, tại đó, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh và tham chiếu các số này trong công thức của bạn.

Ví dụ: Chọn ô màu vàng có số 12 bên dưới. Bạn sẽ thấy chúng tôi đã sử dụng hàm SUM với một phạm vi ô. Chúng tôi không nhập trong “4” hoặc “8” trực tiếp vào công thức.

Giá trị
8
4
12

Cấu trúc hàm: