Animation powerpoint – Hiệu ứng powerpoint – Xe ô tô chạy quẹo cua

Sau đây là video hướng dẫn các bạn thực hiện một hiệu ứng powerpoint – Xe ô tô chạy quẹo cua (Animation powerpoint). Từ bài hướng dẫn này bạn có thể áp dụng những hiệu ứng để thực hiện những kiểu khác nhé.

Trong bài hướng dẫn này, bạn chú ý chúng ta sử dụng mode 3D của MS Powerpoint nhé – Nhiều thể loại hình 3D được Powerpoint cung cấp rất nhiều.

Bạn có thể tải file powerpoint pptx ở link bên dưới.

Video hướng dẫn: