Bài giảng powerpoint TNXH lớp 2 – Loài vật sống ở đâu

Giaoan.link chia sẻ bài giảng powerpoint môn tự nhiên xã hội (tnxh) lớp 2 – Bài Lời vật sống ở đâu. Mời các bạn tham khảo, bạn xem online file pdf và tải file powerpoint (ppt) ở link bên dưới.


Xem online pdf

Kết luận chung: – Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có thể sống ở khắp mọi nơi: Trên cạn, dưới nước, bay lượn trên không. – Chúng ta cần yêu quý và bảo vệ chúng.