Bài giảng powerpoint vật lí 8 bài 9 áp suất khí quyển

Mời các bạn xem giảng powerpoint vật lí 8 bài 9 áp suất khí quyển. Bạn có thể xem online hoặc tải file ppt ở link bên dưới.


Xem bài giảng định dạng pdf


Tại sao các nhà du hành khi đi ra khoảng không vũ trụ phải mặc một bộ áo bảo hộ đặc biệt? Giải thích:Bên trong lớp áo bảo vệ có không khí. Lớp áo bảo hộ vừa tái tạo không khí để cung cấp cho nhà du hành đồng thời giữ cho áp suất không khí trong áo bằng với áp suất khí quyển trên mặt đất. Do đó có sự cân bằng về áp suất cơ thể với môi trường ngoài.