Excel Bảng quản lý chi tiêu

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn “Bảng quản lý chi tiêu” được lập bằng chương trình excel. Với các mục tổng chi tiêu, các mục chi tiêu cụ thể có thể chọn bằng list box (có/không) và ghi chú…Bạn có thể học thêm các hàm của excel thông qua bảng tính này.

Giao diện bảng quản lí chi tiêu