1 click cài tất cả các font tiếng việt thông dụng nhất

Việc đọc tài liệu, soạn thảo văn bản, tham khảo nhiều nguồn tài liệu trên mạng đòi hỏi máy tính của bạn trang bị đầy đủ các font chữ tiếng Việt thông dụng. Sau đây, giaoan.link chia sẻ cùng các bạn bộ cài đặt của tác giả Chí Dũng. Bạn chỉ cần 1 click chuột là cài đặt tất cả các font tiếng việt thông dụng nhất.

Bộ cài đặt font chữ tiếng Việt thông dụng đầy đủ