Kết hợp chuỗi text và công thức trong excel

Có những lúc bạn cần kết hợp chuỗi text và công thức trong excel để tạo ra một nội dung và dữ liệu tự động phù hợp nhất. Vậy việc thực hiện việc kết hợp chuỗi và hàm trong excel như thế nào. Giaoan.link sẽ cùng bạn thực hiện nhé!

Trong công thức bạn kết hợp chuỗi và công thức bằng dấu “&“.

Ví dụ:

= “Hôm nay ngày “&day(B5)&” tháng ” & month(C5) &” năm “&year(D5)

Bạn xem video hướng dẫn cụ thể nhé: