Phiếu tự đánh giá của giáo viên năm 2019

Một năm học sắp kết thúc và công tác đánh giá xếp loại giáo viên sắp được thực hiện. Các bạn có thể tải file mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên năm 2019 theo link bên dưới nhé.

Phiếu giáo viên tự đánh giá

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông