Bộ 15 đề thi thpt quốc gia môn vật lí 2019 có đáp án lời giải

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn bộ đề thi thpt quốc gia môn vật lí năm 2019 có đáp án và lời giải chi tiết. Bộ đề thi thử môn vật lí này được các thầy cô biên soạn rất sát với chương trình thpt năm nay. Mời các bạn tham khảo, bạn có thể tải file link bên dưới.


Xem đề thi online

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 2019 Biên soạn bởi nhóm giáo viên chuyên luyện thi thủ khoa vào ĐH Bách Khoa Hà Nội (Đề thi gồm 5 trang) ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ SỐ 1 Họ & Tên: ………………………….. Số Báo Danh:……………………….. Câu 1: Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài tại nơi có gia tốc trọng trường là: A. B. . C. . D. . Câu 2: Một sóng cơ có tần số , truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ và có bước sóng . Hệ thức đúng là? A. . B. . C. . D. . Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, nếu rôto có cặp cực và quay với vận tốc vòng/phút thì tần số của dòng điện phát ra là A. . B. . C. . D. . Câu 4: Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là . Giá trị của bằng A. . B. . C. . D. – 0,75π. Câu 5: Gọi và là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng. Nếu mắc hai đầu của cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng là . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp sẽ là A. B. C. D. Câu 6: Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để có dòng điện A. có hiệu điện thế. B. có điện tích tự do. C. có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn. D. có nguồn điện. Câu 7: Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là . Biết điện tích cực đại trên tụ điện là , cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây được tính bằng biểu thức A. . B. . C. D. I0 = ωq0. Câu 8: Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật. B. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật. C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật. D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật. Câu 9: Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện, công thoát electron A của kim loại, hằng số Plăng và tốc độ ánh sáng trong chân không là