Các loại bìa hồ sơ viên chức

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn các loại bìa hồ sơ viên chức, bạn có thể tải các file mẫu bìa định dạng file word ở link bên dưới. Mẫu bìa bao gồm các loại sau:

Mặt trước hồ sơ viên chức

Mặt sau hồ sơ viên chức

Bìa kẹp bảng kê

Bìa kẹp Nghị quyết, quyết định về nhân sự

Bìa kẹp Nhận xét, đánh giá, đơn thư