Vẽ sơ đồ chuyên nghiệp với visio 2013

Visio – Trình làm việc trực quan, lập sơ đồ thật đơn giản.

Visio giúp tạo lưu đồ, sơ đồ, sơ đồ tổ chức, sơ đồ sàn, bản thiết kế kỹ thuật và nhiều nội dung khác một cách dễ dàng và trực quan bằng các hình và mẫu hiện đại với trải nghiệm Office quen thuộc.

vẽ mô phỏng, lập sơ đồ với visio

Bài viết tham khảo từ Microsoft

Cùng nhau làm việc trên lưu đồ của Visio để thu thập thông tin chuyên sâu từ tất cả các bên liên quan. Và với Office 365*, nhiều thành viên trong nhóm có thể làm việc trên sơ đồ cùng lúc.

Visio Online giúp các bạn cùng nhau làm việc trên sơ đồ thông qua trình duyệt web từ hầu hết mọi nơi. Vẽ lưu đồ, lập bản đồ mạng CNTT, xây dựng sơ đồ tổ chức hoặc ghi lại quy trình kinh doanh.