Hiệu ứng powerpoint – Đồng hồ cát

Trước đây giaoan.link chia sẻ hiệu ứng powerpoint – Đồng hồ kim báo giờ. Hôm nay, mình chia sẻ tiếp Hiệu ứng powerpoint – Đồng hồ cát tuyệt đẹp. File định dạng pptx từ microsoft, bạn có thể tải về để tùy biến nhé. Link bên dưới nhé.

Đồng hồ bấm giờ  – đồng hồ kim