Mẫu bìa đẹp tháng 6

Giaoan.link đã thiết kế ột mẫu bìa đẹp tháng 6. Trong mẫu tháng này gồm 2 bản, 1 bản nền trắng, một mẫu bìa nền kẻ sọc. Mời các bạn tham khảo. Bạn tải mẫu file word bên dưới nhé.


Xem mẫu online