Excel Kế hoạch chuẩn bị tựu trường

Ngày tựu trường của năm học mới sắp đến rồi. Với bản kế hoạch này, bạn có thể lập ngân sách mua sắm và sắp xếp những việc cần làm trong một mẫu tiện lợi. Kiểm soát việc mua sắm bằng cách theo dõi xem học sinh đã có loại dụng cụ, quần áo và đồ dùng cá nhân nào, cũng như tạo và chia sẻ danh sách mua sắm những thứ còn lại. Đánh dấu hoàn thành việc cần làm khi ngày đi học đầu tiên đến gần. Mẫu kế hoạch được lập trên Excel, bạn có thể xem và học được những hàm thú vị.


XEM MẪU ONLINE