Giáo án lịch sử lớp 8 phương pháp mới cả năm

Giaoan.link chia sẻ Giáo án lịch sử lớp 8 phương pháp mới cả năm. Các bạn có thể xem bản online và tải file word ở link bên dưới.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


PHẦN I LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Chương I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX) TIẾT 1 BÀI 01: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: – Biết được nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa và kết quả của cách mạng Hà Lan – Biết được nguyên nhân trình bày được diễn biến và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh – Biết vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, trình bày được diễn biến kết quả ý nghĩa của cuộc chiến tranh GDBVMT: Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.Tình trạng nông dân bị đuổi khỏi ruộng đất vì địa chủ quý tộc rào đất cướp đất làm đồng cỏ thuê công nhân nuôi cười lấy lông bán làm len 2. Thái độ: Bồi dưỡng cho HS – Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc C/m TS – Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ song cũng là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ P/k 3. Kĩ năng: – Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ thế giới, lược đồ cuộc nội chiến ở Anh … – Độc lập giải quyết các vấn đề trong học tập. 4. Định hướng phát triển năng lực – Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. – Năng lực chuyên biệt + Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử. II. Phương pháp dạy học – Phương pháp vấn đáp – Phương pháp thuyết trình – Phương pháp trực quan, nhóm III. Phương tiện: – Bản đồ TG – Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh, 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ IV. Chuẩn bị 1. Chuẩn bị của giáo viên – Giáo án word – Một số tư liệu có liên quan. 2. Chuẩn bị của học sinh – Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.