Hướng dẫn tạo project và khắc phục lỗi trên trình biên dịch mikroc

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc quyển ebook Hướng dẫn tạo project và khắc phục lỗi trên trình biên dịch mikroc. Quyển ebook được biên soạn từ những trải nghiệm của bản thân tác giả. Các bạn có thể xem online và tải file ở link bên dưới.


XEM TÀI LIỆU ONLINE


NỘI DUNG EBOOK Phần I. Hướng dẫn tạo một project mới Phần II. Khắc phục một số lỗi thường gặp khi biên dịch Phần I- HƯỚNG DẪN TẠO PROJECT MỚI TRÊN MIKROC Để tạo một project mới trong chương trình mikroC compiler bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn Project/New Project…. Project/New Project 1 Bước 2: Đặt tên, chọn loại vi điều khiển và tần số hoạt động. Đặt tên, chọn divice và tần số hoạt động 1 Bước 3: Có thể add các file như *.C, *.h vào thư viện code của project. Đối với bước này nếu bạn không có file nào để add vào thì click “next”. Các file bạn add vào, khi cần sử dụng trong chương trình chính (void main() ) chỉ cần gọi nó là sử dụng được, nó như là một chương trình con (sub function) vậy thôi. Add file vào project 1 Bước 4: Include library. Bạn có các thư viện hàm do bạn tự viết thì ở bước này bạn có thể add vào và sử dụng giống như các thư viện hàm có trong mikroC compiler, còn nếu không có thì click “Finish”