Hình nền powerpoint đơn giản kiểu Anime

Giaoan.link sưu tập những hình nền powerpoint đơn giản kiểu Anime rất đẹp. Các hình nền này rất phù hợp trong nhiều loại slide giáo dục. Sau đây là hình ảnh được mình insert vào slide powerpoint. Bạn có thể tải file pptx hoặc tải toàn bộ hình nén ở link bên dưới.


XEM MẪU HÌNH NỀN POWERPOINT ONLINE