Slide powerpoint đồng hồ thông tin công việc

Giaoan.link sưu tập từ tinyppt.com mẫu slide powerpoint đồng hồ thông tin công việc. Slide này phù hợp trong việc liệt kê các thông tin công việc theo thời gian. Tất cả được thiết kế bằng hình sharp và text, bạn có thể dễ dàng sửa thông tin. Mời bạn xem online và tải file pptx (powerpoint) ở link bên dưới.


XEM MẪU SLIDE ĐỒNG HỒ PPTX ONLINE