Giải bài tập toán lớp 9 trang 7 – căn bậc hai (tt)

Mời các bạn tham khảo Giải bài tập toán lớp 9 tập 1 trang 7 – căn bậc hai (tt). Các bạn có thể xem nội dung online và tải file về ở link cuối bài viết

XEM BÀI TẬP ONLINE


Giải bài tập trang 7 SGK Toán lớp 9 tập 1 Căn bậc hai Bài 1. (Trang 7 SGK lớp 9 tập 1) Tìm số x không âm, biết: a) √x = 15; b) 2√x =14; c) √x < √2; d) √2x < 4. Đáp án và hướng dẫn giải: a) Vận dụng điều lưu ý trong phần tóm tắt kiến thức: “Nếu a ≥ 0 thì a = (√a)2″: Ta có x = (√x)2 = 152 = 225; b) Từ 2√x = 14 suy ra √x = 14:2 = 7 Vậy x = (√x)2 = 72 = 49. c) HD: Vận dụng định lí trong phần tóm tắt kiến thức. Trả lời: 0 ≤ x < 2. d) HD: Đổi 4 thành căn bậc hai của một số. Trả lời: 0 ≤ x < 8.